Wettelijke vermeldingen

Lees aandachtig de verschillende manieren om deze site te gebruiken voordat je door de pagina’s bladert. Door verbinding te maken met deze site, accepteert je deze voorwaarden zonder voorbehoud. Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie zijn de beheerders van deze website www.happycash-group.com ook:

Site-editor:

Happy Cash SAS SIRET-nummer: 44337331100036 Hoofdredacteur: Pascal LEBERT 89 Avenue des Érables, 85210, Sainte-Hermine, FRANKRIJK Telefoon: 02 51 29 02 27 – Fax: 02 51 29 02 27 E-mail: developpement@happycash.eu Website : happycash-group.com

Hosting: Host:

OVH 2 rue Kellermann, 59170, Roubaix, FRANKRIJK https://www.ovh.com/fr/

Ontwerp en ontwikkeling van UX / UI: 

Brice Retailleau – LaClass
Adres: 11 rue Fouré – 44000 NANTES

Gebruiksvoorwaarden: 

Deze site (www.happycash-group.com) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) Voor een beter gebruikerscomfort en aangenamere graphics, we raden aan om moderne browsers te gebruiken, zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz. De juridische kennisgevingen  zijn gegenereerd door Welye.

Happy Cash SAS implementeert alle middelen die tot haar beschikking staan om te zorgen voor betrouwbare informatie en een betrouwbare update van haar websites. Er kunnen zich echter fouten of weglatingen voordoen. De internetgebruiker moet de juistheid van de informatie nagaan en alle wijzigingen aan de site melden die hij nuttig acht. Happy Cash SAS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies: 

de website www.happycash-group.com kan je vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die door de server van de site die je bezoekt op je harde schijf wordt geplaatst. Het bevat verschillende gegevens die op je computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en vast te leggen. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneren zonder de acceptatie van cookies.

Hyperlinks:

De websites van kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op internet. Happy Cash SAS heeft geen enkele manier om de sites die zijn verbonden met haar websites te beheren. Happy Cash SAS is niet verantwoordelijk voor of garandeert niet de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. Happy Cash SAS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook als gevolg van de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of enig gebruik dat kan worden gemaakt van deze elementen.

De risico’s die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker, die moet voldoen aan zijn gebruiksvoorwaarden. Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites kunnen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Happy Cash SAS. In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de Happy Cash SAS-websites wil plaatsen, is het zijn verantwoordelijkheid om een ​​op de site toegankelijke e-mail te sturen om zijn verzoek voor het opzetten van een een hyperlink. Happy Cash SAS behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te accepteren of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

Geleverde diensten:

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze site www.happycash-group.com.Happy Cash SAS streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de site www.happycash-group.com wordt regelmatig aangevuld en de foto’s zijn niet contractueel. De informatie is onderhevig aan wijzigingen, wordt als indicatie gegeven, en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.

Contractuele beperking gegevensbeheer: de informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als je een leemte, fout of storing ziet, meld dit dan per e-mail op het adres developpement@happycash.eu, en beschrijf het probleem zo nauwkeurig mogelijk (probleempagina, type computer en browser gebruikt, enz.). Het downloaden van informatie wordt gedaan op eigen risico en is dus de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan Happy Cash SAS niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of het verlies van gegevens na het downloaden. Bovendien stemt de sitegebruiker ermee in toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie. De hypertextlinks die in het kader van deze website zijn opgezet jegens andere bronnen op het internetnet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Happy Cash SAS.

Intellectueel eigendom:

alle inhoud die aanwezig is op de site www.happycash-group.com, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van merken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Happy Cash SAS. Deze weergave of reproductie, door welk proces dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft volgens de artikelen L.335-2 en volgende van het BW intellectueel eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk en de inbreukmaker kan burgerlijk en strafrechtelijke ter verantwoording worden geroepen. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen je ondernemen.

Verklaring aan de CNIL:

In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot IT, bestanden en vrijheden, is deze site niet het onderwerp geweest van een verklaring aan de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (www.cnil.fr).

Geschillen:

De huidige voorwaarden van de site www.happycash-group.com vallen onder de Franse wetgeving en elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering hiervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan het hoofdkantoor van het bedrijf afhangt. De referentietaal voor de beslechting van geschillen is Frans.

Persoonlijke gegevens:

Over het algemeen hoeft u uw persoonlijke gegevens niet aan ons mee te delen wanneer u onze website www.happycash-group.com. Echter er zijn uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u bepaalde gegevens aan ons moet verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het online aangeboden formulier invult in het gedeelte “contact”. U kunt weigeren om uw persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten van de site, met name om informatie over ons bedrijf op te vragen of nieuwsbrieven te ontvangen.Tenslotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen tijdens een eenvoudige navigatie op onze website.

Dit betreft informatie over het gebruik van onze site, zoals de onderwerpen en de diensten die u bezoekt, uw IP-adres, het type van uw browser, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databases zijn beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 en richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.